A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення громадського обговорення проекту рішення Шалигинської селищної ради "Про припинення діяльності через лікві

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення громадського обговорення

проекту рішення Шалигинської селищної ради

"Про припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області"

З метою залучення громадян до вирішення важливих питань громади, реалізації та захисту їх прав і свобод, забезпечення відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, відповідно до статті 143 Конституції України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», на виконання статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» інформуємо жителів Сварківського та Чернівського старостинських округів про початок проведення громадських консультацій щодо припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники) (п.1 ст.32 Закону України «Про повну загальну середню освіту).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Зважаючи на демографічну ситуацію на території сіл Сваркове та Черневе, враховуючи низьку наповнюваність класів учнями, з метою створення належних умов для здобуття якісної освіти, впровадження STEM-освіти, економічної ефективності функціонування закладів загальної середньої освіти необхідна оптимізація мережі закладів освіти на території Шалигинської територіальної громади.

Однією з причин, що спонукає селищну раду шукати шляхи оптимізації в освіті, є невідповідність субвенції з державного бюджету реальним потребам.

Робоча група здійснила ґрунтовний аналіз відомостей, які стосуються фінансування, мережі класів, груп та кадрового складу педагогічних та непедагогічних працівників,  навантаження педагогів.

На основі аналізу, з урахуванням демографічних показників та можливостей автотранспортного сполучення розроблено пропозиції щодо розвитку спроможної освітньої мережі у Шалигинській селищній територіальній громаді (додається).

Потреба в коштах освітньої субвенції для виплати заробітної плати педагогічним працівникам на 2022 рік складає 9460,1 тис. грн (дев’ять мільйонів чотириста шістдесят тисяч сто гривень). З державного бюджету, відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, Шалигинській селищній територіальній громаді передбачено 8480,1 тис. грн (вісім мільйонів чотириста вісімдесят сто). Незабезпеченість складала 980 тис. грн. При затвердженні бюджету громади на покриття дефіциту в коштах планувалось  виділити 450 тис. грн та спрямувати залишок освітньої субвенції в сумі 326,1 тис. грн, що склався на 01.01.2022 року. Таким чином, очікувана незабезпеченість рахувалась в сумі 203,9 тис. грн, яку планувалось зменшити протягом року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 травня 2022 року № 401 «Про спрямування  коштів до резервного фонду державного бюджету» освітня субвенція Шалигинській селищній територіальній громаді зменшена на 847,9 тис. грн, що складає понад один місячний фонд заробітної плати педагогічних працівників.

В підсумку незабезпеченість складає 1051,8 тис. грн (один мільйон п’ятдесят одна тисяча вісімсот гривень).

Враховуючи те, що державою надані пільги суб’єктам господарської діяльності по сплаті податків до місцевих бюджетів, в тому числі і виробникам сільгосппродукції, які є платниками значної частини податків, за січень-квітень бюджет громади недоотримав тільки від двох платників – ПП «Аграрні інвестиції» та ТОВ «Агроінвест» понад 1,7 млн. грн.

Впродовж дії воєнного стану в громаді були запроваджені заходи щодо економії бюджетних коштів, зменшення фонду оплати праці шляхом переведення працівників на неповний робочий день, оголошення простою тощо, що дало змогу не допустити заборгованості по виплаті заробітної плати та забезпечити працівників коштами для існування.

У зв’язку із невиконанням дохідної частини бюджету, селищна рада не має фінансового ресурсу, як на виплату вже передбачених в бюджеті коштів на заробітну плату педпрацівників (450 тис. грн), так і на компенсацію зменшеної державою освітньої субвенції (847,9 тис. грн).

Згідно пункту 17 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010р. №996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю: Виконавчий комітет Шалигинської селищної ради; відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради.
  2. Назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення: Проект рішення Шалигинської селищної ради «Про припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області (додається за посиланням).
  3. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю: сім’ї з дітьми жителів Сварківського та Чернівського старостинських округів, працівники Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області.
  4. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін: переведення учнів Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області до інших закладів освіти Шалигинської селищної ради; можливе звільнення працівників Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області.
  5. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень: прийом пропозицій та зауважень повнолітніх жителів Сварківського та Чернівського старостинських округів здійснюється з 01 червня 2022 року по 15 червня 2022 року включно у письмовій формі із зазначенням ПІБ особи, паспортних даних та контактної інформації заявника за адресою: смт Шалигине, вул. 40 років Перемоги, буд.11 або електронною адресою 41065771@mail.gov.ua.
  6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення: 0995043963.
  7. Прізвище, ім’я відповідальної особи: начальник відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради Абрютін Руслан Володимирович.
  8. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: звіт про результати консультацій з громадськістю з питань припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області довести до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради та в іншій прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.

Проект рішення Шалигинської селищної ради «Про припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області

 

Аналітична довідка робочої групи з вивчення питання оптимізації мережі закладів освіти Шалигинської селищної ради «Про перспективи оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти в Шалигинській селищній  територіальній громаді».

 

Звіт про громадське обговорення проекту рішення Шалигинської селищної ради «Про припинення діяльності через ліквідацію Сварківської та Чернівської філій «Опорного закладу освіти Шалигинської селищної ради «Шалигинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Шосткинського району Сумської області»​​​​

Вхід для адміністратора