A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ щодо визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Шалигинської селищної ради

Дата: 08.08.2018 11:17
Кількість переглядів: 321

І. Загальні положення

1.1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу для визначення опорного закладу серед закладів загальної середньої освіти Шалигинської селищної ради (далі - Конкурс).

1.2. Метою Конкурсу є створення умов для комплексної реорганізації і модернізації системи загальної середньої освіти; забезпечення рівного доступу до якісної освіти; впровадження допрофільної підготовки, профільного і професійного навчання, поглибленого вивчення предметів учнями незалежно від їхнього місця проживання; концентрації та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів (вихованців); створення єдиної системи виховної роботи, підготовки конкурентноспроможного випускника сучасної школи.

1.3. Основним завданням Конкурсу є виявлення ефективної моделі опорного закладу, діяльність якої спрямовано на створення умов для здобуття громадянами якісної загальної середньої освіти, підвищення її якості, підтримку творчо працюючих педагогічних колективів; зміцнення матеріально-технічного оснащення опорного закладу.

 

ІІ. Керівництво Конкурсом.

2.1. Проведення Конкурсу забезпечує конкурсна комісія щодо визначення опорного закладу серед ЗЗСО Шалигинської селищної ради, засновником яких є Шалигинська селищна рада(далі – Комісія), склад якої затверджується рішенням селищної ради.

2.2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення проведення Конкурсу покладається на відділ освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради.

 

ІІІ. Терміни проведення та учасники Конкурсу

3.1. Конкурс проводиться з 01.08.2018 року по 15.08.2018 року .

         3.2. Матеріали учасників Конкурсу подаються до відділу освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради до 12.08.2018 року .

         3.3. Учасниками Конкурсу є загальноосвітні ЗЗСО І-ІІІ ступенів, засновниками яких є Шалигинська селищна рада.

 

ІV. Умови участі у Конкурсі

4.1. Для участі у Конкурсі до конкурсної комісії подаються такі матеріали:

- заявка ЗЗСО;

- опис проекту опорної школи (до 10 сторінок);

- додаткові ілюстративні матеріали.

4.2. Матеріали Конкурсу повинні містити інформацію за оціночними критеріями Конкурсу.

4.3. Оціночні критерії, які враховуються під час проведення Конкурсу та визначення переможців:

- результативність роботи ЗЗСО за такими критеріями: результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань;

- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, наявність досвіду інноваційної діяльності;

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний склад та досягнення педагогічного колективу;

- мережа класів та їх наповнюваність;

- профіль навчання, поглиблене вивчення предметів у поточному році, здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і профільного навчання у майбутньому;

- загальна демографічна ситуація, відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній школі (окремо вказати проектну потужність опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на навчання до опорного закладу з інших населених пунктів; вказати з яких закладів освіти (реорганізованих, ліквідованих) планується підвезення учнів до опорної школи; маршрути підвезення учнів та педагогічних працівників (з розрахунком відстаней та приблизного часу перебування у дорозі, транспорт, яким буде здійснюватись підвезення);

- зручність та наявність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання;

- потреба додаткового транспорту для підвезення учнів до опорного закладу;

- наявність належної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних спортивних об’єктів, кабінетів фізики, хімії, біології, географії та інших, лабораторій, навчальних майстерень, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів для учнів, комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету, наявність мережі Wi-Fi з безоплатним доступом, створення умов для навчання дітей з обмеженими можливостями);

- укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, художньою та довідковою літературою;

- інвестиційні потреби опорного закладу (придбання шкільних автобусів для підвезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання мультимедійного обладнання, забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, заходи, необхідні для забезпечення інклюзивного навчання тощо).

4.4. Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним набором, кегель 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у текстовому редакторі Word.

 

5. Підведення підсумків Конкурсу

5.1. Визначення переможців Конкурсу проводить Комісія відповідно до оціночних критеріїв Конкурсу.

5.2. За підсумками Конкурсу Комісія приймає рішення і рекомендує відібраний заклад як опорний.

5.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її складу.

5.4. Рішення Комісії про визначення переможців Конкурсу ухвалюється шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її загального складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

5.5. Прийняте рішення Комісії щодо визначення переможців конкурсу є підставою для розроблення відділом освіти, молоді та спорту Шалигинської селищної ради проекту рішення селищної ради щодо створення освітнього округу, опорного закладу та його філій з дотриманням вимог пунктів 7, 9 Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 777 (у редакції постанови від 20.02.2016 №79).


« повернутися

Вхід для адміністратора